Om oss

Vår styrelse är hjärtat av verksamheten i Stenkyrka folketshus.
Här nedan kan Ni se vilka som utgör detta för socknen så viktiga hjärta:

Styrelsen 2019 för Stenkyrka Folketshus
Ingemar Cederloo, Ordförande
Kicki Greus, sekreterare
Ann-Sofi Lindgren, kassör
Håkan Thornell
Sven Eriksson, bokningsansvarig
Mia Nilsson
Lena Larsson
Inga-lill Ahlgren

För generella spörsmål ber vi er kontakta oss här eller per mail: info@stenkyrkafolketshus.se