Lokalerna

VÄLKOMNA TILL STENKYRKA FOLKETSHUS

Här ser Ni en skiss på lokalerna: Stenkyrka Folketshus

Här kommer Ni att kunna finna vilken utrustning som ingår etc.
För vidare information i detta nu ber vi Er kontakta vår bokningsansvarige Ida Gisted.

Varmt välkomna till Stenkyrka Folketshus!