Monthly Archives: mars 2020

Årsmötesprotokoll 1mars 2020


Stenkyrka Folketshusförening U.P.A Årsmöte söndag den 1 mars 2020 kl. 10.00 §1                  Årsmötet öppnas och alla hälsas välkomna av Ingemar Cederloo. 16 personer deltog på mötet. §2                  Val av mötesfunktionärer:                       Till ordförande för mötet valdes Ingemar Cederloo                       Till sekreterare för mötet valdes Kicki Greus                       Till protokolljusterare valdes […]

Continue reading...